หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/3441
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
2 ก.ย. 2554
จาก :
สพม. เขต 28
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555
การปฏิบัติ :
กมนณัทธ์ ชิณวงษ์
หมายเหตุ :
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/3441 12 ก.ย. 2554 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต 28 โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555

ที่ :
ศธ 04258/3441
จาก :
ถึง :
สพม. เขต 28
วันที่ :
20 มิ.ย. 2561
เรื่อง :
โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น