หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/3328
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
24 พ.ค 2559
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์,โรงเรียนละลมวิทยา,โรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,โรงเรียนเบญจประชาสรรค์,โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม,โรงเรียนบึงมะลูวิทยา,โรงเรียนกระแชงวิทยา,โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา,โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม,โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ
เรื่อง :
ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบและตรวจสอบ
หมายเหตุ :
เพื่อทราบและตรวจสอบ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/3328
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น