หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
2560
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
19 มิ.ย. 2560
จาก :
ผู้อำนวยการ สพม.28
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ยโสธรพิทยาคม,กำแพง,น้ำเกลี้ยงวิทยา
เรื่อง :
ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
การปฏิบัติ :
กลุ่มนิเทศฯ
หมายเหตุ :
นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
2560
จาก :
ถึง :
ผู้อำนวยการ สพม.28
วันที่ :
22 มิ.ย. 2561
เรื่อง :
ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น