หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/4370
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
19 มิ.ย. 2560
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ไกรภักดีวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2ห้วยคล้าฯ,กันทรารมณ์,เขื่อนช้างวิทยาคาร,บัวเจริญวิทยา,นครศรีลำดวนวิทยา,โนนค้อวิทยาคม,กำแพง,ทุ่งไชยพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,ส้มป่อยพิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม,ขุขันธ์,สะเดาใหญ่ประชาสรรค์,ปรางค์กู่,ตูมพิทยานุสรณ์,กันทรลักษ์วิทยา,ละลมวิทยา,
เรื่อง :
แก้ไขคำสั่ง
การปฏิบัติ :
น.ส.วันทกานต์ สมาน
หมายเหตุ :
งานสรรหาฯ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/4370
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ :
22 มิ.ย. 2561
เรื่อง :
แก้ไขคำสั่ง
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น