หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/4391
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
19 มิ.ย. 2560
จาก :
สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร)
เรื่อง :
โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมฯ
หมายเหตุ :
ส่งเสริมฯ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ04258/4391 21 มิ.ย. 2560 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

ที่ :
ศธ04258/4391
จาก :
ถึง :
สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ)
วันที่ :
23 เม.ย. 2561
เรื่อง :
โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น