หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ที่ ศธ 04258/
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
14 พ.ย. 2560
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
เรื่อง :
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบและดำเนินการ
หมายเหตุ :
ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ที่ ศธ 04258/
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ
วันที่ :
23 ม.ค. 2561
เรื่อง :
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น