หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ที่ ศธ 04258/8379
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
14 พ.ย. 2560
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานพัฒนาฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การประชุมสัมมนาลูกจ้างนักพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบและดำเนินการ
หมายเหตุ :
เจ้าของเรื่อง : นางกัญญาณัฐ พรแก้ว
ผู้ลงข้อมูล : นายชุมพล ทวีชัย
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ที่ ศธ 04258/8379
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานพัฒนาฯ
วันที่ :
20 ต.ค. 2561
เรื่อง :
การประชุมสัมมนาลูกจ้างนักพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น