หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/8859
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
7 ธ.ค. 2560
จาก :
สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
เรื่อง :
ขออนุญาตไปราชการ
การปฏิบัติ :
ส่งเสริม
หมายเหตุ :
ส่งเสริม
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ04258/8859
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ
วันที่ :
21 ก.พ. 2561
เรื่อง :
ขออนุญาตไปราชการ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น