หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/8867
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
7 ธ.ค. 2560
จาก :
สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง :
แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity&Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560
การปฏิบัติ :
กัญญาภัค มูลศรีแก้ว
หมายเหตุ :
ก้องหล้า พรมดวงดี
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/8867
จาก :
ถึง :
สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ)
วันที่ :
20 พ.ย. 2561
เรื่อง :
แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity&Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น