หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/8869
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
8 ธ.ค. 2560
จาก :
กลุ่มอำนวยการ สพม.28
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง :
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ ๒๐
การปฏิบัติ :
นางสาวประนิดา ผมภักดิ์
หมายเหตุ :
ประชาสัมพันธ์
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/8869
จาก :
ถึง :
กลุ่มอำนวยการ สพม.28
วันที่ :
20 พ.ย. 2561
เรื่อง :
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ ๒๐
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น