หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ.04258/226
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
9 ม.ค. 2561
จาก :
กลุ่มอำนวยการ สพม. 28
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
ประชาสัมพันธ์ผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ประจำปี ๒๕๖๑
การปฏิบัติ :
นายมีนา
หมายเหตุ :
นายมีนา
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ.04258/226
จาก :
ถึง :
กลุ่มอำนวยการ สพม. 28
วันที่ :
20 ต.ค. 2561
เรื่อง :
ประชาสัมพันธ์ผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ประจำปี ๒๕๖๑
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น