หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ที่ ศก 04258/173
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
10 ม.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบ
หมายเหตุ :
เจ้าของเรื่อง : นางละเอียด สอนอาจ, ผู้ลงข้อมูล : นายชุมพล ทวีชัย
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ที่ ศก 04258/173
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาฯ
วันที่ :
20 ต.ค. 2561
เรื่อง :
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น