หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/279
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
12 ม.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
เรื่อง :
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
หมายเหตุ :
เจ้าของเรื่อง : นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสง, ผู้ลงข้อมูล : นายชุมพล ทวีชัย
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ04258/279
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาฯ
วันที่ :
20 ต.ค. 2561
เรื่อง :
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น