หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/229/300
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
12 ม.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคารและโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
เรื่อง :
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)
การปฏิบัติ :
นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์งษ์
หมายเหตุ :
กลุ่มส่งเสริมฯ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/229/300
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ
วันที่ :
20 ต.ค. 2561
เรื่อง :
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น