หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/1282
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
7 มี.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา,ห้วยทับทันวิทยาคม,กำแพง,ผักไหมวิทยานุกูล,ปรางค์กู่,ประสานมิตรวิทยา,น้ำคำวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์,มหาชนะชัยวิทยาคม
เรื่อง :
ส่งคำสั่งประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
การปฏิบัติ :
นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว
หมายเหตุ :
นางสาวเพ็ญพัชรี พิลาแก้ว
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/1282
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
วันที่ :
15 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
ส่งคำสั่งประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น