หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/1345
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
9 มี.ค. 2561
จาก :
ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูล, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, สอนแก้วว่องไววิทยา และกันทรลักษ์วิทยา
เรื่อง :
การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค(Boot Camp) รุ่นที่ 15
การปฏิบัติ :
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมายเหตุ :
นางเกศสุดา กำจัด
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/1345
จาก :
ถึง :
ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
วันที่ :
12 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค(Boot Camp) รุ่นที่ 15
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น