หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/1356
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
12 มี.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
เรื่อง :
การศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนที่จัดการศึกษาเสริมทักษะอาชีพ
การปฏิบัติ :
นายสิทธิพงษ์ สุพรม
หมายเหตุ :
นางสาวเพ็ญพัชรี พิลาแก้ว
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/1356
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
วันที่ :
12 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
การศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนที่จัดการศึกษาเสริมทักษะอาชีพ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น