หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/1940
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
11 เม.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ถึง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา, ผักไหมวิทยานุกูล, ภูมิซรอลวิทยา, สวงษ์วิทยาคม, บัวน้อยวิทยา
เรื่อง :
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
การปฏิบัติ :
นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสง
หมายเหตุ :
งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/1940
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
วันที่ :
18 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น