หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/1958
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
17 เม.ย. 2561
จาก :
กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณ” แบบออนไลน์
การปฏิบัติ :
ประนิดา ผมภักดิ์
หมายเหตุ :
ประชาสัมพันธ์
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/1958
จาก :
ถึง :
กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘
วันที่ :
18 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณ” แบบออนไลน์
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น