หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/1968
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
17 เม.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ถึง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เรื่อง :
เรื่อง ข้าราชการครูขอช่วยงานต่อเนื่อง
การปฏิบัติ :
น.ส.วันทกานต์ สมาน
หมายเหตุ :
งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/1968
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
วันที่ :
17 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
เรื่อง ข้าราชการครูขอช่วยงานต่อเนื่อง
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น