หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/2369
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
11 พ.ค 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
เรื่อง :
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปฏิบัติ :
น.ส.วันทกานต์ สมาน
หมายเหตุ :
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/2369
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น