หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ. 04258/2447
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
15 พ.ค 2561
จาก :
สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา,ละทายวิทยา
เรื่อง :
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.
การปฏิบัติ :
นางสาวไพลินรัตน์ ทองสุ
หมายเหตุ :
.
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ. 04258/2447
จาก :
ถึง :
สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น