หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
18825/ว2471
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
16 พ.ค 2561
จาก :
ผอ.สพม.28 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
ส่งใบเสร็จเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%)
การปฏิบัติ :
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หมายเหตุ :
หอมไกล นาจำปา
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
18825/ว2471
จาก :
ถึง :
ผอ.สพม.28 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
ส่งใบเสร็จเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%)
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น