หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/2475
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
16 พ.ค 2561
จาก :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา , โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
เรื่อง :
แจ้งกำหนดการเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมฯ
หมายเหตุ :
นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/2475
จาก :
ถึง :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
แจ้งกำหนดการเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น