หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/ว2483
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
16 พ.ค 2561
จาก :
สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์,ศิลาทองพิทยาสรรค์,ประสานมิตรวิทยา,สะเดาใหญ่ประชาสรรค์,มัธยมบักดอง,บัวเจริญวิทยา,คูซอดประชาสรรค์,มัธยมโพนค้อ,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า,ลิ้นฟ้าพิทยาคม
เรื่อง :
การสำรวจความเร็วอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 ที่ใช้เครือข่าย Uninet
การปฏิบัติ :
วิมลวรรณ เปี่ยมจาด
หมายเหตุ :
นางสาวเพ็ญพัชรี พิลาแก้ว
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/ว2483
จาก :
ถึง :
สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ)
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
การสำรวจความเร็วอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 ที่ใช้เครือข่าย Uninet
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น