หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๕๒๒
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
18 พ.ค 2561
จาก :
ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ )
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนกำแพง โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม และโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง :
ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
การปฏิบัติ :
กลุ่มนิเทศ
หมายเหตุ :
นายสิทธิพงษ์
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๕๒๒
จาก :
ถึง :
ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ )
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น