หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/1863
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
19 เม.ย. 2555
จาก :
สพม.28(กลุ่มแผน)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุกโรงเรียน
เรื่อง :
การขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2555 และการขอทำข้อเสนอของบประมาณปี 2556
การปฏิบัติ :
กลุ่มนโยบายและแผน
หมายเหตุ :
สร้อยทิพย์
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/1863 24 เม.ย. 2555 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม.28(กลุ่มแผน) การขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2555 และการขอทำข้อเสนอของบประมาณปี 2556
ศธ 04258/1863 24 เม.ย. 2555 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม.28(กลุ่มแผน) การขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2555 และการขอทำข้อเสนอของบประมาณปี 2556
ศธ 04258/1863 23 เม.ย. 2555 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.28(กลุ่มแผน) การขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2555 และการขอทำข้อเสนอของบประมาณปี 2556
ศธ 04258/1863 23 เม.ย. 2555 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.28(กลุ่มแผน) การขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2555 และการขอทำข้อเสนอของบประมาณปี 2556
ศธ 04258/1863 23 เม.ย. 2555 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.28(กลุ่มแผน) การขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2555 และการขอทำข้อเสนอของบประมาณปี 2556

ที่ :
ศธ 04258/1863
จาก :
ถึง :
สพม.28(กลุ่มแผน)
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
การขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2555 และการขอทำข้อเสนอของบประมาณปี 2556
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น