หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ที่ ศธ 04258/2951
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
10 มิ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (ICT)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง :
การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การปฏิบัติ :
ดวงดาว จำปาสา
หมายเหตุ :
ICT
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ที่ ศธ 04258/2951
จาก :
ถึง :
สพม.28 (ICT)
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น