หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ที่ ศธ 04258/ว2967
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
11 มิ.ย. 2561
จาก :
สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,กำแพง,ห้วยทับทันวิทยาคม,โนนค้อวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ศรีรัตนวิทยา และโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
เรื่อง :
การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระและศูนย์อื่น
การปฏิบัติ :
สุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ
หมายเหตุ :
อภิชัย ลิลาด
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ที่ ศธ 04258/ว2967
จาก :
ถึง :
สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ)
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระและศูนย์อื่น
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น