หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
19099/2561
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
12 มิ.ย. 2561
จาก :
สพม. 28
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
เรื่อง :
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 (สำหรับจัดตั้งศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2)
การปฏิบัติ :
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมายเหตุ :
-
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
19099/2561
จาก :
ถึง :
สพม. 28
วันที่ :
17 ต.ค. 2561
เรื่อง :
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 (สำหรับจัดตั้งศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2)
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น