หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/3030
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
13 มิ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ละทายวิทยา,บัวเจริญวิทยา
เรื่อง :
การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มฯ
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบและตรวจสอบ
หมายเหตุ :
เพื่อทราบและตรวจสอบ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ04258/3030
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มฯ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น