หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/3609
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
11 ก.ค. 2561
จาก :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง :
ขอความอนุเคราะห์เข้าจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัตืการ หัวข้อ "สิทธิของเราเรียกร้องได้"
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมฯ
หมายเหตุ :
นางสาวเจนจิรา สีโวหะ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/3609
จาก :
ถึง :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ :
13 พ.ย. 2561
เรื่อง :
ขอความอนุเคราะห์เข้าจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัตืการ หัวข้อ "สิทธิของเราเรียกร้องได้"
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น