หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/3633
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
11 ก.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,กันทรลักษ์วิทยาคม,สะเดาใหญ่ประชาสรรค์,ยางชุมน้อยพิทยาคม
เรื่อง :
การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 เนื่องจากผู้ได้รับจัดสรรรายเดิมไม่ประสงค์รับจัดสรร
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบ
หมายเหตุ :
เพื่อทราบ ติดต่อรับภายในวันที่ 18 ก.ค.61
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/3633
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
วันที่ :
13 พ.ย. 2561
เรื่อง :
การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 เนื่องจากผู้ได้รับจัดสรรรายเดิมไม่ประสงค์รับจัดสรร
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น