หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/4025
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
6 ส.ค. 2561
จาก :
กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
เรื่อง :
มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมฯ
หมายเหตุ :
ส่งเสริมฯ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ04258/4025
จาก :
ถึง :
กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)
วันที่ :
12 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น