หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/4152
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
6 ส.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ)
ถึง :
ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
เรื่อง :
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2561 (สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 8 "
การปฏิบัติ :
ส่งเสริม ฯ
หมายเหตุ :
พีรพล
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/4152
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ)
วันที่ :
12 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2561 (สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 8 "
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น