หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/4137
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
6 ส.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา, ตูมพิทยานุสรณ์, มัธยมบักดองวิทยา, เฉลิมพระเกียรติฯศศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, ละทายวิทยา, กระแชงวิทยา, กันทรีสะเกษ, รลักษ์วิทยา, ปรางค์กู่, เบญจลักษ์พิทยา, โนนค้อวิทยาคม, สะเดาใหญ่ประชาสรรค์, คูซอดประชาสรรค์,โคกหล่ามวิทยา
เรื่อง :
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติ :
นางสาวสุภาวดี ติงสะ
หมายเหตุ :
งานอัตรากำลัง
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/4137
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ :
12 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น