หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/4166
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
7 ส.ค. 2561
จาก :
สพม.28(กลุ่มอำนวยการ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ กันทรารมย์ ยางชุมน้อยพิทยาคม น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีรัตนวิทยา เบญจลักษ์พิทยา วรคุณอุปถัมภ์ โนนเพ็กวิทยาคม
เรื่อง :
ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินการวิจัย
การปฏิบัติ :
เพ็ญพัชรี
หมายเหตุ :
เพ็ญพัชรี
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/4166
จาก :
ถึง :
สพม.28(กลุ่มอำนวยการ)
วันที่ :
12 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินการวิจัย
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น