หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/4168
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
7 ส.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาษิเษก
เรื่อง :
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบและตรวจสอบ
หมายเหตุ :
นางจุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/4168
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
วันที่ :
15 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น