หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/ว4822
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
11 ก.ย. 2561
จาก :
ศูนย์ สพม.ยโสธร
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพ เปิดบ้านอาชีวศึกษา (OPEN HOUSE)
การปฏิบัติ :
ศูนย์ สพม.ยโสธร
หมายเหตุ :
พรรณพร
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/ว4822
จาก :
ถึง :
ศูนย์ สพม.ยโสธร
วันที่ :
21 พ.ย. 2561
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพ เปิดบ้านอาชีวศึกษา (OPEN HOUSE)
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น