หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
20123/2561
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
13 ก.ย. 2561
จาก :
สพม.28
ถึง :
ผอ.ร.ร.พยุห์วิทยา ,ผอ.ร.ร.สิริเกศน้อมเกล้า, ผอ.ร.ร.โนนค้อวิทยาคม, ผอ.รร.จตุรภูมิพิทยาคาร, ผอ.ร.ร.ศรีตระกูลวิทยา, ผอ.รร.เบญจลักษ์พิทยา, ผอ.ร.ร.พอกพิทยาคมฯ, ผอ.ร.ร.วรคุณอุปถัมภ์, ผอ.รร. ดงมะไฟวิทยาคม, ผอ. ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, ผอ. ร.ร.ศรีแก้วประชาสรรค์,
เรื่อง :
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางประเมิน แนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
การปฏิบัติ :
นิเทศฯ
หมายเหตุ :
-
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
20123/2561
จาก :
ถึง :
สพม.28
วันที่ :
21 พ.ย. 2561
เรื่อง :
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางประเมิน แนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น