หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/4865
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
13 ก.ย. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,เลิงนกทา,กุดชุมวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,สอนแก้วว่องไววิทยา,สิงห์สามัคคีวิทยา,โพนทันเจริญวิทย์,ดงมะไฟพิทยาคม,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,คำเตยวิทยา,น้ำคำวิทยาคม,บุ่งค้าวิทยาคม,ศรีแก้วประชาสรรค์
เรื่อง :
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติ :
นายชาญยุทธ์ ตุระเพ็ญ
หมายเหตุ :
งานอัตรากำลัง
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/4865
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ :
21 พ.ย. 2561
เรื่อง :
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น