หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/4861
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
14 ก.ย. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,กำแมดขันติธรรมวิทยาคม,จตุรภูมิพิทยาคาร,บัวน้อยวิทยา
เรื่อง :
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 (ค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)
การปฏิบัติ :
ไฟล์แนบ
หมายเหตุ :
ญาณินเชษณ์ วรรณา
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/4861
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
วันที่ :
21 พ.ย. 2561
เรื่อง :
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 (ค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น