หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
พิเศษ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
14 ก.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
แจ้ง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การปฏิบัติ :
วิมลวรรณ เปี่ยมจาด
หมายเหตุ :
-
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
พิเศษ
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
วันที่ :
21 พ.ย. 2561
เรื่อง :
แจ้ง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น