หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/5237
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
5 ต.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,กำแพง,ขุขันธ์,เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ,ตูมพิทยานุสรณ์,นครศรีลำดวนวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,บัวน้อยวิทยา,บึงมะลูวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,ปรางค์กู่,ไผ่งามพิทยาคม,พยุห์วิทยา,มัธยมโพนค้อ,ลมศักดิ์วิทยาคม,ละลมวิทยา,ศรีตระกูลวิทยา,ศรีรัตนวิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า,ส้มป่อยพิทยาคม,สะเดาใหญ่ประชาสรรค์,สิริเกศน้อมเกล้า,ห้วยทับทันวิทยาคม
เรื่อง :
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติ :
น.ส.สุภาวดี ติงสะ
หมายเหตุ :
งานอัตรากำลัง
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/5237
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ :
12 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น