หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/5225
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
8 ต.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนเลิงนกทา
เรื่อง :
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดีวีดีรายการ สานศิลป์แผ่นดินสยาม และมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายเหตุ :
นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงศ์
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/5225
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
วันที่ :
12 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดีวีดีรายการ สานศิลป์แผ่นดินสยาม และมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น