หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/5302
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
10 ต.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์, ค้อวังวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,มหาชนะชัยวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,เลิงนกทา
เรื่อง :
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
การปฏิบัติ :
นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสง
หมายเหตุ :
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/5302
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ :
12 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น