หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
04258/5673
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
2 พ.ย. 2561
จาก :
ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
เรื่อง :
อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
การปฏิบัติ :
ไฟล์แนบ
หมายเหตุ :
นายประยุทธ บุญมา
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
04258/5673
จาก :
ถึง :
ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
วันที่ :
19 ม.ค. 2562
เรื่อง :
อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น