หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/5677
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
5 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ)
เรื่อง :
แนวทางการดำเนินการสำหรับการเสนอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ,รร.ทุ่งไชยพิทยาฯ ,รร.พอกพิทยาคมฯ)
การปฏิบัติ :
กลุ่มนโยบายและแผน
หมายเหตุ :
-
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ04258/5677
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)
วันที่ :
19 ม.ค. 2562
เรื่อง :
แนวทางการดำเนินการสำหรับการเสนอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ,รร.ทุ่งไชยพิทยาฯ ,รร.พอกพิทยาคมฯ)
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น