หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/5747
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
7 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา กันทรลักษ์วิทยา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
เรื่อง :
กำหนดการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ
การปฏิบัติ :
-
หมายเหตุ :
-
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/5747
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)
วันที่ :
19 ม.ค. 2562
เรื่อง :
กำหนดการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น