หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/6239
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
30 พ.ย. 2561
จาก :
ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด ทุกโรงเรียน
เรื่อง :
แนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การปฏิบัติ :
กชพรรณ อุ่นธวงษ์
หมายเหตุ :
-
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ04258/6239
จาก :
ถึง :
ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)
วันที่ :
19 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
แนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น